Stageopdracht: Easion, voor iedereen toegankelijk!

Stageopdracht: Easion, voor iedereen toegankelijk! 

De opdracht  (ENGLISH BELOW)

Bij Parantion wordt een van de beste vragenlijst en enquête tools ontwikkeld die er is. EasionX. Supermakkelijk en veilig een vragenlijst maken. Het maken van een vragenlijst gaat super makkelijk en invullen ook. Smartphone, ipad. Wat je maar wil. De vragenlijst schaalt gewoon mee. Behalve… voor specifieke doelgroepen. En dat is de kern van deze opdracht. We vinden dat iedereen de vragenlijst gemakkelijk in moet kunnen vullen. Denk aan de mogelijkheid voor een groter lettertype voor slechtziendheid of een tekst die wordt voorgelezen voor slechthorenden. Dit willen wij doen met behulp van de WCAG(Web Content Accessibility Guidelines) standaarden.  

De opdracht is om onze formviewer van Easion zo aan te passen dat de vragenlijsten voor iedereen toegankelijk worden en dat deze voldoen aan de richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent. 

Wij bieden: 

  • een fulltime stage bij een groeiend bedrijf gespecialiseerd in complexe onderzoeken en online talentontwikkeling; 
  • een team waarin je samenwerkt met net zulke slimme, leuke en eigenzinnig mensen als jij; 
  • open en goede werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan. Zoals onze dagelijks verzorgde lunch in eigen kantine en gezellige vrijdagmiddagborrel; 
  • 27 vrije dagen op jaarbasis bij een fulltime stage; 
  • een mooie stagevergoeding. 

Waar schrijf ik me in?! 

Solliciteren? Gewoon doen! Vul vooral het sollicitatieformulier in of mail je motivatie en cv naar hrm@parantion.nl. Bellen mag ook altijd naar 0570-234567 en vraag naar Anne of Bas. 

ENGLISH VERSION

The assignment

At Parantion, one of the best questionnaire and survey tools available is being developed. EasionX. Super easy and secure questionnaire creation. Creating a questionnaire is super easy and so is filling it in. Smartphone, ipad. Whatever you want. The questionnaire simply scales with you. Except… for specific target groups. And that is the crux of this assignment. We think everyone should be able to fill in the questionnaire easily. Consider the possibility of a larger font for the visually impaired or a text that is read aloud for the hearing impaired. We want to do this using the WCAG(Web Content Accessibility Guidelines) standards.

The task is to adapt our formviewer of Easion so that the questionnaires become accessible to everyone and meet the Web Content Accessibility Guidelines.

We offer:

  • a full-time internship at a growing company specialising in complex surveys and online talent development;
  • a team where you will work with people as smart, fun and quirky as you;
  • an open and good working atmosphere where hard work and fun go hand-in-hand. Such as our daily lunch in our own canteen and friendly Friday afternoon drinks;
  • 27 days off per year for a full-time internship;
  • an attractive internship remuneration.

Where do I apply?

Want to apply? Just do it! Above all, fill in the application form or e-mail your motivation and CV to hrm@parantion.nl. You can also always call 0570-234567 and ask for Anne or Bas.