Parantion vindt zelf dat ze geen IT-bedrijf is. Ook al ontwikkelen we wel software. Alles online. Software ontwikkelen is geen doel op zich. Net als dat automatiseren geen doel op zich is. Wat we willen bereiken is dat we mensen in organisaties voorzien van díe informatie die nodig is om de juiste beslissingen te nemen.

Samenwerken is een van redenen waarom we zijn wie we zijn. De belangrijkste partners zijn onze klanten. Samen met ziekenhuizen, de onderwijssector, samenwerkingsverbanden scholen, universiteiten, zorgverzekeraars, overheden en bedrijven ontwikkelen wij onze producten verder. De complexiteit van de processen bij deze organisaties is alleen te begrijpen als je de inhoud van de problematiek en werkwijze van de organisatie.

Samenwerken is de bron van alle creatie. Ook al werk je vaak alleen aan iets. Door ideeën, creaties of producten te delen met anderen worden ze beter, slimmer en gaat de ontwikkeling sneller.

Daarnaast is het belangrijk om te focussen op dat wat belangrijk is. Doen waar je goed in bent. Als persoon, maar ook als organisatie. Parantion doet dat ook. Het gevolg is dat we dan ook niet alles doen. Soms doen we iets niet en zijn daar ook eerlijk in. We bouwen geen websites. Maken geen boekhoudsoftware of CRM software. De software die we maken richt zich op wat mensen denken en hoe mensen zich ontwikkelen.

Image module

Vandaar dat de oplossingen die we ontwikkelen altijd in nauwe samenwerking met klanten tot stand komen. Zo is een stationstoetsen module samen met Erasmus MC ontwikkeld, ons enquête panel samen met zorgverzekeraar CZ bedacht en gebouwd, het kwaliteitspaspoort met ISALA, groeidocument met de PO-raad en een aantal samenwerkingverbanden, waaronder Unita en een Peer evaluation module samen met de TU-Delft.

Daarnaast werken we ook nauw samen met een aantal partners die een product hebben ontwikkeld met behulp van onze tools of een product van Parantion en dit vanuit hun eigen organisatie aanbieden aan de markt.

Banner image
IJsselgroep
Educatieve dienstverlening
IJsselgroep is een van de toonaangevende onderwijsadviesbureaus in Nederland. IJsselgroep werkt onder anderen met de Thinking for Learning (T4L) methodiek, die gebaseerd is op het gedachtengoed van Robert Marzano. Om de leerspieren te ontwikkelen werkt de IJsselgroep met een van oorsprong Britse methodiek: Learning Power. Een van de belangrijke aspecten van deze methodiek is dat leerlingen al vroeg inzicht krijgen in hoe ze leren en dat leren iets is dat je kunt ontwikkelen. En om leerlingen daarin te ondersteunen kunnen ze gebruik maken van een digitale tool. Een vragenlijst die is afgestemd om de doelgroep in een soort van spelvorm die leerlingen kunnen invullen om zo zicht te krijgen op welke leereigenschappen bij hunzelf sterk of minder sterk zijn ontwikkeld. Parantion heeft deze Learning Power Survey samen met de IJsselgroep ontwikkeld.

Ook partner worden van Parantion?

Neem contact met ons op via onderstaand formulier