Missie

Missie

Onze missie in één zin samengevat: Parantion brengt met behulp van innovatieve online app(licatie)s, jouw data in kaart voor jouw organisatie om ontwikkeling en innovatie te stimuleren en te organiseren, veilig en met de nadruk op jouw data.

Privacy en veiligheid hebben een prijs. Parantion en de mensen die er werken houden van sprookjes en fantasie. We gebruiken deze voor het ontwikkelen van ideeën en een visie voor jou en onze toekomst. Maar niet voor businessmodellen. We geloven dan ook niet in gratis software. Bij gratis software zijn jouw gegevens het product.

Parantion denkt en ontwikkelt tegen deze stroom in. Data wordt in de toekomst een van onze belangrijkste bronnen. Zelfs een van de levensbronnen. Heel veel medische ontwikkelingen en vooruitgang zijn gebaseerd op data. Net als dat we zuinig moeten zijn op ons water en de kwaliteit daarvan, of de lucht, moeten we dat ook zijn op onze data, gegevens en privacy.

Vandaar dat Parantion het als haar opdracht ziet om de ontwikkeling van mensen te ondersteunen door data te verzamelen, te verrijken en te veredelen. Maar vooral door mensen deze data zelf te laten interpreteren en op basis daarvan beslissingen te nemen die goed voor jou zijn. We hanteren daarbij één uitgangspunt: de data is onvoorwaardelijk van jou.

Parantion: Jij ontwikkelt; wij zorgen voor een innovatieve en veilige omgeving om dat mee te doen.

Strategie: professioneel en persoonlijk

Parantion vindt zelf dat ze geen IT-bedrijf is. Ook al ontwikkelen we wel software. Alles online. Software ontwikkelen is geen doel op zich. Net als dat automatiseren geen doel op zich is. Wat we willen bereiken is dat we mensen in organisaties voorzien van díe informatie die nodig is om de juiste beslissingen te nemen.

Samenwerken is een van redenen waarom we zijn wie we zijn. De belangrijkste partners zijn onze klanten. Samen met ziekenhuizen, de onderwijssector, samenwerkingsverbanden scholen, universiteiten, zorgverzekeraars, overheden, en bedrijven ontwikkelen wij onze producten verder. De complexiteit van de processen bij deze organisaties is alleen te begrijpen als je de inhoud van de problematiek en werkwijze van de organisatie.

Samenwerken is de bron van alle creatie. Ook al werk je vaak alleen aan iets. Door ideeën, creaties of producten te delen met anderen worden ze beter, slimmer en gaat de ontwikkeling sneller.

Daarnaast is het belangrijk om te focussen op dat wat belangrijk is. Doen waar je goed in bent. Als persoon, maar ook als organisatie. Parantion doet dat ook. Het gevolg is dat we dan ook niet alles doen. Soms doen we iets niet en zijn daar ook eerlijk in. We bouwen geen websites. Maken geen boekhoudsoftware of CRM software. De software die we maken richt zich op wat mensen denken en hoe mensen zich ontwikkelen.